<

Oční centrum Kalinka, spol. s r.o.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

dle čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/EC („Nařízení GDPR“)

 1. Subjekt údajů vyslovuje souhlas se zpracováním osobních údajů v následujícím rozsahu:
 • Za účelem jednání o poskytnutí zdravotních či jiných vhodných služeb a opatření
  a) titul, jméno, příjmení, bydliště, e-mail, telefon, rok narození, tel. hovor
  b) typ oční vady či jiných zdravotních potíží, typ úkonů zdravotní péče
  Zpracování bude prováděno po dobu 3 měsíců ode dne udělení souhlasu, pokud nedojde k uzavření smlouvy o poskytnutí zdravotních služeb.
 • Za účelem zasílání informací, nabídky dalších vhodných služeb, zboží a sdělení
  a) titul, jméno, příjmení, bydliště, e-mail, telefon, rok narození, tel. hovor
  b) typ oční vady, provedený typ úkonů zdravotní péče
  Zpracování bude prováděno po dobu 10 let ode dne udělení souhlasu.
 • Za účelem poskytnutí reference o provedených úkonech a službách
  a) titul, jméno, příjmení, bydliště, e-mail, telefon, rok narození, fotografie, povolání
  b) typ oční vady, provedený typ úkonů zdravotní péče
  Zpracování bude prováděno po dobu 10 let ode dne udělení souhlasu.
 • Za účelem správného fungování webových stránek měření návštěvnosti a reklamních služeb při užívání webové prezentace společnosti
  a) technické cookies, které jsou nezbytné pro správné fungování webových stránek a on-line služeb
  b) cookies, které jsou používány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků webu (služba Google Analytics)
  c) reklamní cookies společností (zpracovatelů) Google Inc. a Seznam.cz v systémech Google Adwords a Sklik
  Zpracování bude prováděno po dobu 10 let ode dne udělení souhlasu. Funkcionalita a kompatibilita webových stránek může být při neaktivních cookies omezená.
 • Za účelem ochrany Vašeho bezpečí a ochrany majetku
  a) Obrazový záznam kamerového systému
  b) Zvukový záznam
  Zpracování bude prováděno po dobu 14 dnů ode dne pořízení záznamů.
 • Za účelem analýzy dat z vyšetření a jejich anonymní publikace pro lékařské a vědecké účely
  a) rok narození, zdravotní stav, povolání
  b) typ oční vady, výsledky měření, nálezy a klinická zjištění, provedené zákroky.
 • Za účelem poskytování následné zdravotní péče přebírání osobních údajů od subjektů poskytujících sekundární (pooperační) péči
  a) jméno, příjmení, rok narození, zdravotní stav, povolání
  b) typ oční vady, výsledky měření, nálezy a klinická zjištění, provedené úkony a zákroky
 1. Za zpracování údajů mají odpovědnost následující subjekty (správci) :
  MUDr. Jana Hrouzková
 2. Shora uvedené údaje mohou být poskytnuty následujícím subjektům za účelem jejich dalšího zpracování (zpracovatelé) :
  – Externí dodavatel informačního systému
  – Externí dodavatele technické podpory
 3. V případě, že bude některá z poskytovaných zdravotních či jiných služeb a výkonů realizována prostřednictvím dceřiných či ekonomicky spjatých společností jakožto specializovaným subjektem, mohou být shora uvedené osobní údaje poskytnuty též tomuto specializovanému subjektu
 4. Dle nařízení GDPR máte jako subjekt, o kterém jsou údaje zpracovávány následující práva.
 5. a) právo na poskytnutí informace, jaké osobní údaje jsou zpracovávány
  b) právo na přístup k těmto údajům, právo na aktualizaci a opravu osobních údajů
  c) právo na přenositelnost zpracovávaných údajů k jinému správci
  d) právo žádat omezení zpracování či výmaz údajů
  e) právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na soudní ochranu, pokud máte za to, že Vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s Nařízením
 6. Poskytnutý souhlas lze kdykoliv odvolat následujícím způsobem:
  a) prostřednictvím e-mailového sdělení na adresu kontaktní osoby
  b) prostřednictvím listinného sdělení zaslaného na adresu správce

Spolupracujeme

spolupracujeme

Všechna práva vyhrazena Oční centrum Kalinka s. r. o, vyrobeno v roce 2013

administrace kontakty